Politica de Rambursare pentru cursurile online

Data ultimei actualizări: 12.11.2023

1. Obiectul Politicii

Această Politică de Rambursare este aplicabilă pentru bunurile intelectuale, cum ar fi cursurile online și conținutul digital, achiziționate prin platforma noastră de învățare online www.psy360.ro

 2. Eligibilitatea Rambursării

2.1. Criterii generale pentru rambursare:

   – Rambursările pot fi solicitate în termen de 30 zile calendaristice de la data achiziției.

   – Rambursarea se va acorda doar dacă se îndeplinesc condițiile stabilite în clauzele următoare ale acestei politici.

2.2. Demonstrarea lipsurilor în beneficiul cursurilor:

   – Pentru a solicita rambursarea, clientul trebuie să furnizeze o justificare detaliată și argumentată a motivelor pentru care consideră că cursul achiziționat nu i-a adus beneficii sau nu a fost util în dezvoltarea sa intelectuală/personală.

   – Această justificare poate include, dar nu se limitează la, evidențe concrete ale aplicării informațiilor din curs într-un context practic sau demonstrarea lipsei de eficiență a materialului furnizat în curs.

2.3 Participarea la întâlnirea online gratuită

 – Clientul trebuie să demonstreze că a solicitat și a participat la o sesiune gratuită cu formatorul care a creat cursul, înainte de a solicita rambursarea.

– Prezentarea unor dovezi, cum ar fi confirmarea programării sau poate fi necesară ăentru a valida această condiție.

3. Procedura de Solicitare a Rambursării

3.1. Forma de contact:

   – Solicitările de rambursare trebuie transmise în scris la adresa de e-mail [email protected] si va avea titlul de SOLICITARE RAMBURSARE

3.2. Conținutul solicitării:

   – Solicitarea de rambursare trebuie să includă o expunere detaliată a motivelor pentru care clientul consideră că rambursarea ar trebui acordată, precum și orice documente sau probe relevante.

4. Decizia de Rambursare

4.1. Evaluarea solicitării:

   – Echipa noastră va evalua în mod obiectiv justificările prezentate și va decide asupra eligibilității pentru rambursare.

4.2. Comunicarea deciziei:

   – Clientul va fi informat în termen de 15 zile lucrătoare cu privire la decizia luată. În cazul aprobării, rambursarea va fi procesată conform politicilor noastre financiare.

5. Excepții

5.1. Nerespectarea termenului de solicitare:

   – Solicitările de rambursare depuse în afara termenului specificat nu vor fi luate în considerare, cu excepția cazurilor excepționale, evaluate individual de echipa noastră.

5.2. Abuzul de politica de rambursare:

   – Ne rezervăm dreptul de a refuza rambursarea în cazul unui pattern de abuz sau utilizare necorespunzătoare a politicii noastre de rambursare.

Această Politică de Rambursare este parte integrantă a Termenilor și Condițiilor noastre generale și poate fi modificată fără notificare prealabilă. Vă încurajăm să consultați periodic această pagină pentru a fi la curent cu eventualele actualizări.