Acord GDPR

Prin accesarea websiteului www.psy360.ro (Site) în conformitate cu Termenii și Condițiile, SC LEARNIN PSY 360 SRL, persoană juridică română, cu sediul în București, sector 2, Șos Pantelimon, nr. 334, bl. 30, sc. 2, et. 6, ap. 136, cam. 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub număr J40/9283/2022 și având CUI 46141340, în continuare Compania, va prelucra datele cu caracter personal .

În virtutea REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Compania îşi asumă obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Client despre el însuşi ori o altă persoană, Client al Companiei. 

Rolul prezentului acord este de a vă explica modul în care datele personale ale Clientului sunt prelucrate, scopul în care sunt utilizate şi drepturile pe care le are Clientul ale cărui date personale sunt prelucrate. 

  1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal Scopul PRELUCRĂRII datelor cu caracter personal constă în pentru a putea achiziționa serviciile oferite de Companie

Compania prelucrează următoarele date cu caracter personal: 

  • datele de identificare ale Clientului care beneficiază de serviciile Companiei: Nume, Prenume, nume de utilizatori, zi de naștere
  • date de contact: email și număr de telefon, adresa poștală, adresa de facturare
  • datele cardului bancar cu care este realizată plata, inclusiv datele mascate pentru a le putea folosi la rambursare
  • alte date  pe care le stocam despre dvs. : vârsta, gen , religie, stare civilă, interval de venit, nivel de educație,  interesele dumneavoastră, statutul de părinte, sursa de înscriere, data creării contului, IP, sistem de operare, istoricul conectării, istoricul căutărilor pe acest site, limba, țara, preferință sexuală

Datele sunt colectate online din momentul în care creați un cont pe site-ul Companiei.

Aceste date sunt prelucrate pentru a vă putea oferi ca sugestii programe.

Desigur, Compania va utiliza datele Clienţilor pentru îndeplinirea obligaţiilor legale şi fiscale ce îi revin, inclusiv pentru a le transmite autorităţilor ori instituţiilor publice abilitate, dacă sunt solicitate prin hotărâre judecătorească

Refuzul Dvs. în scopul prelucrării datelor cu caracter personal poate determina imposibilitatea acordării Bunurilor.

 2. Cum vă protejăm datele cu caracter personal ?

Compania ia în serios siguranța datelor Dvs. cu caracter personal. Depunem toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal de abuz, interferențe, pierdere, acces neautorizat, modificare sau divulgare. Astfel, pentru protejarea securităţii datelor cu caracter personal, Compania utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici de securitate pentru a proteja sistemele informatice de accesul neautorizat şi folosirea, dezvăluirea, întreruperea, modificarea ori distrugerea accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal. 

Vom păstra datele Dvs. cu caracter personal atât timp cât sunt necesare executării obligaţiilor asumate contractual şi îndeplinirii obligaţiilor legale ce incumbă Companiei (spre exemplu, păstrarea datelor pentru eventuale controale realizate de organele fiscale), iar ulterior vom lua măsurile necesare pentru a le șterge definitiv. În acest scop, vom revizui în mod activ datele cu caracter personal pe care le stocăm anual. 

În măsura în care doriţi să primiţi, invitaţii la evenimente organizate de Companie, comunicaţii privind promoţiile pe care le practică şi Bunuri oferite ori alte informări din partea Companieo inclusiv ulterior perioadei de colaborare prin intermediul adresei de e-mail ori al mesageriei telefonice, vă rugăm să bifaţi căsuţa de mai jos prin care vă exprimaţi acordul, cu precizarea că puteţi oricând să revocaţi acordul. 

Sunt de acord să primesc informări din partea Companiei. 

3. Care sunt drepturile dumneavostră În virtutea REGULAMENTULUI (UE) 2016/679, aveţi următoarele drepturi: 

• dreptul de acces la datele personale; 

• dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete; 

• dreptul de a solicita ştergerea datelor în anumite circumstanţe (de ex.: când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopul menţionat mai sus);

 • dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării în anumite circumstanţe (de ex.: atunci când Dvs. contestaţi exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactităţii acelor date);

 • dreptul de a depune o plângere la Companie si/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor;

 • dreptul de a vă opune prelucrării; 

• dreptul de a vă retrage consimţământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale la care aţi consimţit anterior;

 • dreptul de a fi uitat, în urma adresării unei solicitări scrise către Companie în vederea ştergerii datelor personale din baza noastră de date; 

• dreptul de a fi notificat de către Companie în caz de încălcări privind securitatea datelor. 

Prin semnarea prezentului Acord, Clientul declară că a fost informat cu privire la procesarea datelor cu caracter personal de către Companie şi că a înţeles conţinutul său şi că şi-a exprimat liber consimţământul în scopul prelucrării datelor personale. În situaţia în care ulterior semnării prezentului Acord aveţi nelămuriri sau suspiciuni privind o posibilă încălcare a confidențialităţii ori doriţi să reveniţi asupra acestuia, vă rugăm să ne sesizaţi, pentru a ne conforma solicitărilor Dvs. ori a înlătura orice neînţelegeri în cel mai scurt timp şi a vă asigura de deplinul respect pe care îl acordăm datelor Dvs.